woensdag 18 januari 2012

Ray Coppinger komt naar Nederland !

Seminar Raymond Coppinger
Ray CoppingerDoggo.nl heeft Raymond Coppinger uitgenodigd om in Nederland een 2-daags seminar te komen geven.

Ray Coppinger (http://www.hampshire.edu/faculty/rcoppinger.htm) behoeft eigenlijk geen introductie meer. Hij en zijn vrouw Lorna zijn iconen in de hondenwereld en zijn zeer gerespecteerde ethologen/biologen wereldwijd. Ze waren de eersten die het fascinerende evolutieproces van wolf tot hond onderzochten en legden dit en o.a. ook het ontstaan van de diverse hondenrassen vast in hun boek Dogs - A new understanding of canine origin, behavior and evolution

Sinds de publicatie van deze klassieker in 2001 heeft Coppinger (74) niet stil gezeten. Met veel passie doet hij nog steeds onderzoek en reist hij de wereld over om zijn bevindingen te delen. Tevens staan er een aantal nieuwe publicaties op stapel waarin zijn nieuwste bevinden besproken zullen zullen worden. Dit seminar loopt vooruit op deze nieuwe publicaties.

Wanneer?


Zaterdag 15 en zondag 16 september 2012
Zaterdag: Behavioral Ecology of Dogs 

In Mexico City, een van de grootste steden ter wereld, ligt een grote vuilnisbelt. Op deze vuilnisbelt leven honderden honden. Ze leven er van de voortdurende stroom van voedsel en planten zich er voort. Ze zijn van niemand. Ze zijn vrij. Wat wil een hond nog meer? Coppinger noemt dit een 'Island Paradise of Dogs'. De Coppingers bestudeerden deze honden en hun bevindingen geven niet alleen inzicht in hoe honden zich natuurlijk gedragen (namelijk als 'scavengers'), maar ook in de evolutie en domesticatie van honden. Deze eerste dag zal gaan over de 500.000.000 honden op onze planeet. De 'Mexico City Dump Dogs' staan hierin centraal.

Zondag: Dog Ethology


Hondengedrag is zeer complex en Coppinger maakt deze complexiteit inzichtelijk. We kijken naar hondengedrag door de ogen van de etholoog Ray Coppinger. In hoeverre speelt evolutie een rol en in hoeverre is gedrag genetisch bepaald? Denk bijvoorbeeld aan de rastypische eigenschappen van jacht- en werkhonden. In de ethologie wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen gedrag: intrinsiek, aangeleerd en nieuw gedrag. Deze 3 typen worden toegelicht en er wordt gekeken in hoeverre deze genetisch bepaald zijn.

Wolf Park, Indiana: "A weekend with Dr. Coppinger will certainly be full of great stories, fascinating observations, and ideas that may challenge how you look at dogs in the world."

Mexico City Dump Dogs 
voor de volledige aankondiging:
http://www.doggo.nl/coppinger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten